ФП с. Польова, за адресою: 62350, Харківська область, Дергачівський район, с. Польова, вул. Перемоги, 8.

ФП с-ща Ветеринарне, за адресою: 62355, Харківська область, Дергачівський район , с-ще Ветеринарне.

ФП с-ща Григорівка, за адресою: 62351, Харківська область, Дергачівський район, с-ще Григорівка, вул. Мирна.

ФП с-ща Південне, за адресою: 62351, Харківська область, Дергачівський район , с-ще Південне, вул. Шевченка, 6.

ФП с. Малі Проходи, за адресою: 62330, Харківська область, Дергачівський район, с. Малі Проходи, вул. Конєва, 61.

ФП с. Сіряки, за адресою: 62366, Харківська область, Дергачівський район, с. Сіряки, вул. Дружби Народів.

ФП с. Куряжанка, за адресою: 62374, Харківська область, Дергачівський район, с. Куряжанка, вул. Маяковського, 30.

ФП КП «Берізка», за адресою: 62332, Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Комунальна, 5.

ФП с. Кочубеївка, за адресою: 62348, Харківська область, Дергачівський район, с. Кочубеївка, вул. Кочубеївська, 26.

ФП с-ща Нове, за адресою: 62346, Харківська область, Дергачівський район, с-ще Нове.

ФП с. Алісівка, за адресою: 62356, Харківська область, Дергачівський район, с. Алісівка